• slide 1
  • slide 2
false
10
10
fade
8
1

Projectverhuizingen

Onder Projectverhuzingen verstaan de Mondial Movers de verhuizing van kantoren, bedrijven, fabrieken en instellingen. Een projectverhuizing kenmerkt zich door het streven het productiviteitsverlies van onze opdrachtgevers tot een minimum te beperken en haar normale werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren.

Mondial Movers zijn er dan ook van overtuigd dat het voor een succesvol verloop van de verhuizing gewenst is ons in een vroeg stadium te betrekken bij de voorbereiding en de planning. Alleen een perfecte coördinatie vooraf kan leiden tot een hoge mate van efficiency voor, tijdens en na de verhuizing.